Privacy & Voorwaarden

Privacystatement

Verwerking van persoonsgegevens
Euthopia verzamelt persoonsgegevens via telefoon, (online) aanmeldformulieren en op andere manieren. Met uw toestemming gebruiken wij de verzamelde gegevens om u te benaderen over opleidingsmogelijkheden bij Euthopia. Stelt u het niet langer op prijs om deze informatie te ontvangen? Meldt u dan af door het sturen van een mail naar info@euthopia.nl

Bent u geabonneerd op onze e-mailnieuwsbrief dan heeft u de mogelijkheid om via de nieuwsbrief gegevens te wijzigen of u hiervoor af te melden. Heeft u zich aangemeld voor een activiteit, evenement of een vergelijkbare bijeenkomst? In dat geval gebruiken we uw gegevens uitsluitend voor het desbetreffende doel, waaronder onze bedrijfsvoering, de communicatie rondom de activiteit, het uitvoeren van de activiteit en de financiƫle verantwoording.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens stellen wij niet beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Uw gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens en kunt zo nodig Euthopia verzoeken om de gegevens te corrigeren, te verwijderen of te laten afschermen voor verder gebruik. Ook staat het u te allen tijde vrij eerder gegeven toestemming voor verwerking weer in te trekken.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Neem dan contact met ons op via:
info@euthopia.nl

Wijzigen van dit privacybeleid
Euthopia houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 augustus 2018.

Privacy statement van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Euthopia zijn verbonden. Euthopia aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens

Download hier een PDF van deze pagina.

Voor een kopie van onze Algemene voorwaarden opleidingen klikt u hier.