Opleiding Systeemtherapeutisch werker

De systeemtherapeutisch werker (STW) is een jong en boeiend beroep, waarbij vooral de nadruk ligt op de systemische praktijk. Naast een goede systeemtheoretische basis en praktische handvatten besteden we in de opleiding STW veel aandacht aan persoonlijke groei. Net zoals de opleiding systeemtherapie staat ook in de opleiding STW deze persoonlijke groei en het groepsproces centraal. Door één vaste hoofdopleider die zorgt voor de continuïteit en door de rijkdom aan veel andere docenten, die verbonden zijn aan de praktijk, krijg je zowel een eenheid in de opleiding, als een diversiteit aan opleiders en thema’s. De vele docenten hebben naast hun systemische kijk ook allemaal een diverse achtergrond, zoals systeemtherapeutisch werker STW, psycholoog, orthopedagoog, psychomotore therapie, psychotherapeut en gezinspsychiater.

opleiding Systeemtherapeutisch werker STW

Inhoud opleiding STW

De eerste dagen maak je meteen kennis met de praktijk en zorgen we samen met de groep voor veiligheid en een goed leerklimaat. Net zoals in het werken met een gezin zijn dit ook basiselementen in het werken met groepen, en de groep vormt dan ook meermaals een metafoor voor het werken met gezinnen. In het begin leren we je ook breed systemisch kijken. Dat betekent dat je vanuit meerdere perspectieven naar een systeem kunt kijken en naar de samenwerking hierin met het gezin. Het heldere en praktische boek ‘Systemisch werken’ (Savenije e.a., 2018) gebruiken we hierbij als leidraad. In combinatie met o.a. onze eigen artikels die hier ook te downloaden zijn en het boek ‘Gezinstherapie in de praktijk’ (Rober, 2012) zorgt voor een goede inbedding in het dialogisch werken en zet daarmee  de persoon van de therapeut centraal. Hierdoor een gedegen theoretische basis, waarmee je ook goed praktisch aan de slag kan. Als derde boek verdiepen we ons in ‘Verschillen omarmen, transcultureel systemisch werken, van  Jessurun, N. &  Warring, R. (2018).  Roxane Warring is ook één van onze vaste opleiders.

Goed systemisch werken betekent voor ons dan ook goed respectvol samenwerken. Dat betekent dat we in de opleiding ruim aandacht besteden aan de maatschappelijke inbedding, het samenwerken met netwerken (het systeem van sociaal en professioneel betrokkenen). Je zal ook voorbeelden van systeemtherapeuten en systemisch werkers zien, net zoals je ook onze opleiders aan het werk zult zien. Vanuit een systemische kijk leren we je ook goed systemisch te handelen. Systemisch werken is ook een manier van werken waarin men erg creatief te werk gaat en actief gebruik maakt van krachten en mogelijkheden, zowel van cliënten en gezinnen, maar ook van zichzelf. De persoon van de systemisch werker neemt in onze visie een belangrijke plaats in, en er wordt dan ook stilgestaan bij de eigen krachten en kwaliteiten, de eigen hulpbronnen en context, maar ook bij de eigen valkuilen. Dit steeds in een veilige en stimulerende context waarvoor de opleiders mee zorg dragen. Bereidheid om naar zichzelf te kijken en te kunnen en durven groeien is in onze visie dan ook erg belangrijk. Naast jezelf als instrument besteden we ook ruim aandacht aan de (werk)context van de systemisch werker en aan specifieke interventies zoals; werken met genogrammen, met tijdslijnen, met het netwerk, non verbale interventies, en perspectieven zoals; verbindend gezag, narratieve en oplossingsgerichte interventies, en specifieke thema’s zoals; veiligheid, psychiatrische diagnoses, omgaan met complexe scheidingen en nieuw samengestelde gezinnen, om maar deze te noemen. Voor meer informatie omtrent de inhoud kan je steeds bij de hoofdopleider terecht.

Literatuur:

  • Jessurun, N., & Warring, N. (2018). Verschillen omarmen, Transcultureel systemisch werken. Bussum: Coutinho
  • Rober, P. (2012). Gezinstherapie in de praktijk, over ontmoeting, proces en context. Leuven: Acco.
  • Savanije, A., Lawick, M.J. van, Reijmers, E.T.M. (2018). Systemisch werken, een relationeel kompas voor hulpverleners. Utrecht, De Tijdstroom.

Opleiders: Bruno Hillewaere, Marco Visser, Nicole Bos, Marleen van Strien, Roxane Warring, Johan Remmerie, Sofie Michels. (alle opleiders ontmoeten; klik hier)

Gastopleiders: Ynske de Koning, Elles Punt

Voor wie?

Maatschappelijk werkers, SPV-ers, vaktherapeuten, SPH-ers. Ook andere hulpverleners die in hun beroepspraktijk met systemen werken zoals buurtwerker, gezinsvoogd, ouderbegeleider, F-ACT-, MDFT, MST-, FFT-therapeut.

U kunt deelnemen aan de opleiding systeemtherapeutisch werker als u een op de zorg- of welzijnssector gerichte bacheloropleiding op hbo- of universitair niveau heeft afgerond en gedurende twee jaar minimaal twee dagdelen per week werkzaam bent.

Aanmelden systeemtherapeutisch werker STW

Om u aan te melden voor de opleiding Systeemtherapeutisch werker, stuurt u een

e-mail met daarin een motivatiebrief en C.V. naar patricia@euthopia.nl

Hoofdopleiders: Bruno Hillewaere en Marco Visser

Inschrijven voor 2025 is mogelijk er zijn nog enkele plaatsen

Startdatum: voorjaar 2025

Locatie: Breda

Kosten: € 3.450,- exclusief supervisie en literatuur.

Voor de supervisie hanteren wij de richtlijnen van de NVRG. Voor de volledige opleiding en erkenning dien je individuele supervisie te volgen van 12 sessies en een groepssupervisiereeks van 12 sessies (minimaal 2 en maximaal 4 personen). Dit is mogelijk bij één van de supervisoren bij Euthopia, maar mag ook elders bij een NVRG erkende supervisor.